AZTARNA EKOLOGIKOAREN EMAITZAK

 1.- NOLA JOATEN ZARA ESKOLARA?

Oinez edo bizikletaz?                                           88%
Autobusez edo trenez?                                          1%
Autoz?                                                                  6%

2.- ZEIN GARRAIOBIDE ERABILTZEN DUZU OPORRETAN JOATEKO?
Basaurin gelditzen naiz                                        16%
Autobusa edo trena                                              13%
Autoa                                                                  57%
Hegazkina                                                             7%
3.- ASTEBURUETAN....
                               

Askotan Basaurin gelditzen naiz lagunekin jolasten                          74%
Normalean txangoak egiten ditugu autobusez edo trenez                    6%
Normalean txangoak egiten ditut autoz                                            11%
Beste batzuk                                                                                 10%

4.- ZENBAT ORDU EMATEN DITUZU EGUNERO TELEBISTAREN  AURREAN

Ez dut inoiz horrelakorik egiten                                 15%
1 eta 3 ordu bitartean                                               64%
3 ordu baino gehiago                                                11%

5.- PIZTUTA USTEN AL DUZU ARGIA, TELEBISTA EDO ORDENAGAILUA GELAN

Ez, inoiz ez                                                            55%
Minutu gutxi barru itzuli behar badut                          24%
Normalean bai                                                         14%

6.- NOLA ITZALTZEN DUZU TELEBISTA?

Telebistaren botoia sakatuta                                    57%
Urrutiko agintearekin                                               37%

7.- TXORROTA IREKIA UZTEN AL DUZU HORTZAK GARBITU BITARTEAN?

Ez                                                                   79%
Bai                                                                  14%

8.- GURASOEK EDO ANAI-ARREBEK TXORROTA IREKITA UZTEN DUTENEAN ...

Txorrota izteko esaten diet                                   65%
Ez diet ezer esaten                                             26%

9.- BIRZIKLATU EGITEN DUZUE ZABORRA?

Bai, papera, plastikoa eta beira bereizten ditugu            67%
Noizean behin bakarrik                                                14%
Inoiz ez, etxean dena poltsa berera botatzen dugu         13%

10 .- ERABILTZEN EZ DITUZUN JOSTAILUAK ETA JOKOAK...

Beste lagun bati ematen diot edo birziklatzera eramaten ditut               50%
Erabili ez arren, gorde egiten ditut, edo zakarrontzira botatzen ditut       56%

11.- ZENBAT OPARI JASO DITUZU GABONETAN?

3 baino gutxiago                                                     20%
3 eta 6 bitartean                                                     35%
6 baino gehiago                                                      38%
5238%

No hay comentarios:

Publicar un comentario